S.L. CONSTRUCT​

0901 710 528

sloboda@slconstruct.sk

S.L. CONSTRUCT

HRUBÁ STAVBA

HRUBÁ STAVBA

Je konštrukcia, ktorá má obvodové múry a strechu vo vnútri sa nachádzajú vnútorné priečky a strop. Osadené sú okná, vstupné dvere a je dokončená strecha so strešnou krytinou. Ideálnym časom na postavenie hrubej stavby je obdobie aby stavba bola ukončená strechou do počasia s vonkajšou teplotou v noci menej ako 5 stupňov. 

20210410_143516
dav

Aký je postup pri realizácií hrubej stavby ? 

 • na základe koordinačnej situácie geodet vytýči dom v teréne.Poloha sa vyznačí pomocou kolíkov alebo roxorov, plus sa vytýči výškové vytýčenie +-0,00 stavby 
 • výkopové práce – odstránenie ornej pôdy do hĺbky cca 18cm a vykopanie základových pásov 
 • do základových pásov sa nasype výmývaný štrk a následne sa položí uzemňovacia pásovina, chráničky na vodu, kanalizáciu a elektriku.
 • Vyhotovenie výstuže do základových pásov, pokiaľ to určuje projektová dokumentácia, štandardne sa stretávame vo forme armovacích košov alebo s kari sieťou. 
 • Zaliatie základových pásov 
 • Šalovacie práce na základovej doske vieme vyhotoviť v dvoch variantách. Prvá varianta je klasické debnenie (prosté debnenie),ktoré si vieme vyhotoviť podľa seba,alebo pomocou debniacich  tvárnic od rôznych výrobcov. Do tohto typu debnenia sa ukladá výstuž v dvoch smeroch vo zvislom a vodorovnom.   
 • Vyhotovenie podložia pod základovú dosku a dokončenie všetkých potrubí v doske 
 • Zaliatie základovej dosky betónovou zmesou 
 • izolácie proti vode a radónu (pod múrmi a priečkami) 
 • Zvislé konštrukcie ( obvodové nosné murivo,vnútorné nosné priečky a vnútorné priečky)
 • Vodorovné nosné konštrukcie (strop, schodisko a deka) 
 • komín 
 • Strecha so strešnou krytinou v prípade rovnej strechy komplet skladba s izoláciami
 • Klampiarske konštrukcie

S.L. CONSTRUCT​

S.L. CONSTRUCT s.r.o.
IČO :48060518
841 06 Bratislavská 49 
Bratislava- Zahorska Bystrica 

Kontakt

Tel : 0901 710 528

S.L. CONSTRUCT, © 2023

Terms of use

Privacy Policy