S.L. CONSTRUCT​

0901 710 528

sloboda@slconstruct.sk

S.L. CONSTRUCT

Akumulačné nádoby

Akumulačné nádoby

Akumulačné nádoby umožňujú zhromažďovať dažďovú vodu zo strechy budovy, čím sa minimalizuje spotreba pitnej vody na
záhradné zavlažovanie. Tie nádoby nám zabezpečujú v období sucha vodu na polievanie, V prípadoch, keď nemáme k dispozícii dažďovú vodu, kvôli dlhšiemu suchému obdobiu, vieme do nádoby napojiť vodu zo studne alebo verejného vodovodu. Akumulačné nádoby sú nenahraditeľným prvkom pre efektívne hospodárenie s vodou a znižovanie závislosti na externých zdrojoch, čím prispievajú k udržateľnosti a lepšiemu využitiu vodných zdrojov.

20210722_105441
20210722_132649

Typy nádob

Typy nádob

-plastové nádoby  sa využívajú v prípadoch keď je horšia manipulácia a nevieme využiť techniku a 
úroveň spodnej vody nie je vysoká

-betónové sa využívajú v prípadoch keď je úroveň spodnej vody vysoká

-Akumulačné nádoby sa umiestňujú pod zemou. Tento spôsob umožňuje väčšiu kapacitu a zároveň minimalizuje vizuálny vplyv
nádoby na okolitý priestor.Tento typ uloženia môže vyžadovať špeciálne podmienky, ako je stabilná pôda a prístup pre
inštaláciu a údržbu.

 

Podľa geologického prieskumu vieme určiť ako má byť nádoba osadená na:
 štrkovom podloží
 železobetónovej doske

S.L. CONSTRUCT​

S.L. CONSTRUCT s.r.o.
IČO :48060518
841 06 Bratislavská 49 
Bratislava- Zahorska Bystrica 

Kontakt

Tel : 0901 710 528

S.L. CONSTRUCT, © 2023

Terms of use

Privacy Policy