S.L. CONSTRUCT​

0901 710 528

sloboda@slconstruct.sk

S.L. CONSTRUCT

Kanalizačná prípojka na kľuč.

Kanalizačná prípojka

Náš tím vie pomôcť pri oprave kanalizačných sieti, poškodeného odpadového potrubia a s vyhotovením nových prípojok. Vieme
zastrešiť celý proces prác od výkopov až po finálne úpravy. 
Pomôžeme a poradíme s legislatívnym procesom, snažíme sa pre klienta uľahčiť celý proces.

Postup prác pri vyhotovení kanalizačnej prípojky: 
1. vyhotovenie projektovej dokumentácie
2. kladné vyjadrenie v stanovisku projektovej dokumentácie
3. podaná žiadosť v tlačive BVS a.s. s potrebnými prílohami

20210810_162703
20210806_090423

Po kladnom stanovisku sa začínajú realizácie podľa podmienok stanovených vo vyjadrení. Pred začatím prác je nutné
zabezpečiť:

1. rozkopávkové  povolenie od príslušného správcu komunikácii ,
2. spracovaný projekt organizácie dopravy a jeho schválenie na dopravnej komisii,
3. vytýčiť všetky podzemné vedenia na mieste rozkopávky (BVS,SPP, TELEKOM…..)
4. podanie žiadosti o preverenie  technických podmienok na pripojenie na verejnú kanalizáciu.
5. kontakt s pracovníkom BVS a.s kvôli termínu kontroly. Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd
Vám bude predložená po splnení všetkých podmienok.

S.L. CONSTRUCT​

S.L. CONSTRUCT s.r.o.
IČO :48060518
841 06 Bratislavská 49 
Bratislava- Zahorska Bystrica 

Kontakt

Tel : 0901 710 528

S.L. CONSTRUCT, © 2023

Terms of use

Privacy Policy