S.L. CONSTRUCT​

0901 710 528

sloboda@slconstruct.sk

S.L. CONSTRUCT

Dažďová kanalizácia 

Dažďová kanalizácia 

Dôležitosť dažďovej kanalizácie spočíva v jej schopnosti efektívne odvádzať vodu z mestských oblastí a pozemkov rodinných
domov a záhrad. Tento systém tiež prispieva k ochrane kvality vody, pretože zabraňuje odtoku kontaminovaných dažďových vôd
do povrchových vôd a vodných tokov.
Dažďovú vodu môžeme zlikvidovať dvomi spôsobmi. Napojením do verejnej kanalizácie alebo do vsakovacích systémov.
Dažďovú vodu zachytávame pomocou drenážneho systému a je odovzdávaná trativodom do určeného miesta. Súčasťou
trativodu sú aj kontrolné šachty. Keby klient chcel využiť tento typ vody na polievanie existujú retenčné nádoby, ktoré sú určené
na tento typ funkcie.

20210730_160356 2
20210728_145951 2

Realizujeme: 
 montáž dažďovej kanalizácie 
 montáž trativodov 
 montáž kontrolných šachiet pre dažďové a drenážne vedenia 
 montáž akumulačných nádob 
 montáž vsakovacích systémov 
 odvodnenie budov, rodinných domov a bytových domov pomocou drenážnych systémov

S.L. CONSTRUCT​

S.L. CONSTRUCT s.r.o.
IČO :48060518
841 06 Bratislavská 49 
Bratislava- Zahorska Bystrica 

Kontakt

Tel : 0901 710 528

S.L. CONSTRUCT, © 2023

Terms of use

Privacy Policy