S.L. CONSTRUCT​

0901 710 528

sloboda@slconstruct.sk

S.L. CONSTRUCT

Vsakovací systém a Drenáže 

Vsakovací systém a Drenáže 

Dôležitým systémom ako ochrániť rodinné domy alebo iné objekty, je drenáž. Je to systém rúrových vedení, ktoré sú napojené
do trativodov alebo vsakovacích systémov. Tieto rúry sú väčšinou z PVC materiálov. Vďaka drážkam v stene rúr vniká voda
do zberného systému, nasávajú vodu, ktorá tečie samospádom na učené miesto. 
Dovedením dažďovej vody do pôdy je najjednoduchší spôsob ako sa zbaviť zrážkovej vody zo striech alebo spevnených
plôch. Voda, ktorá prejde celým systémom až do vsakovacích blokov sa stratí v pôde. Dôležitý je výpočet objemu vody na danú
lokalitu. Nie každý typ pôdy je vhodný na vsakovanie, neváhajte sa obrátiť na Našu spoločnosť, ktorá už má skúsenosti v
danom obore. Dnes už poznáme novšie systémy, ktorých výhodou je jednoduchá montáž a znižujú spotrebu drenážneho štrku.
Bloky sú dimenzované tak aby sme nemali pôdu na pozemku rozmočenú.

20210826_101125
20210831_084125

Vsakovacie systémy majú rôzne využitie:

 Domáce využite: vsakovacie jamy sú osadené na pozemkoch rodinných domov, na zachytávanie a vsakovanie
dažďovej vody


Mestské oblasti: Súčasťou mestského plánovania môžu byť vsakovacie systémy, ktoré pomáhajú minimalizovať
záplavy a zlepšujú kvalitu pôdy v mestských parkoch a priestoroch.


Priemyselné oblasti: sú na odvodnenie parkovísk, nákladných plôch a priemyselných zón, čím sa minimalizuje
povrchový odtok a riziko záplav

 

Výhody vsakovacích systémov siahajú od ochrany životného prostredia a podpory zelených iniciatív až po zníženie rizika
povodní a zlepšenie kvality vody. Tieto systémy prispievajú k udržateľnému hospodáreniu s vodou a ochrane vodných zdrojov.

S.L. CONSTRUCT​

S.L. CONSTRUCT s.r.o.
IČO :48060518
841 06 Bratislavská 49 
Bratislava- Zahorska Bystrica 

Kontakt

Tel : 0901 710 528

S.L. CONSTRUCT, © 2023

Terms of use

Privacy Policy