S.L. CONSTRUCT​

0901 710 528

sloboda@slconstruct.sk

S.L. CONSTRUCT

Inžinierske siete

Náš tím vie pomôcť pri oprave kanalizačných sieti, poškodeného odpadového potrubia a s vyhotovením nových prípojok. Vieme zastrešiť celý proces prác od výkopov až po finálne úpravy. 

Pomôžeme a poradíme s legislatívnym procesom, snažíme sa pre klienta uľahčiť celý proces.

Inžinierske siete

pre vodu, plyn a kanalizáciu sú kľúčovým prvkom infraštruktúry v mnohých domácnostiach, komerčných
budovách a mestských oblastiach. Tieto siete zabezpečujú dodávku vody, distribúciu plynu a správne odvádzanie odpadovýchvôd.navrhnuté tak, aby zabezpečovali spoľahlivé a bezpečné fungovanie týchto systémov. ako sú napríklad vodovodné, plynové a kanalizačné siete, sa v budovách a domoch obvykle napájajú pomocou prípojok. Prípojka je miesto, kde sa sieť pripája k jednotlivým spotrebiteľom alebo zariadeniam.

Vodovodné prípojky

sa nachádzajú v blízkosti domu alebo budovy a slúžia na pripojenie vodovodnej siete k vodovodnému
prípojnému miestu vo vnútri budovy. Prípojky môžu byť vybavené rôznymi zariadeniami, ako sú vodomerné šachty, merače
vody a filtre.

Plynové prípojky

sa tiež nachádzajú v blízkosti domu alebo budovy a slúžia na pripojenie plynovodnej siete k plynovému
prípojnému miestu vo vnútri budovy. Prípojky na plynové siete môžu obsahovať rôzne prvky, ako sú regulátory tlaku a merače
plynu.

Kanalizačné prípojky

slúžia na pripojenie kanalizačných potrubí z budovy do kanalizačnej siete. Tieto prípojky zabezpečujú
odvod odpadových vôd
z budovy do centrálnej kanalizačnej siete. Prípojky môžu obsahovať vhodné prvky ako kanalizačné
revízne šachty.

Realizujeme:
 Kanalizačné prípojky na kľuč
 Vodovodná prípojka na kľuč
 Plynová prípojka na kľuč
 Prípojka NN na kľuč

Ponuka

Inžinierske siete

IMG_2652 2

Náš tím vie pomôcť pri oprave kanalizačných sieti, poškodeného odpadového potrubia a s vyhotovením nových prípojok. Vieme zastrešiť celý proces prác od výkopov až po finálne úpravy.  Pomôžeme a poradíme s legislatívnym procesom, snažíme sa pre klienta uľahčiť celý proces.
Viac

IMG_0861

Ku každému objektu sa zriaďuje jedna elektrická prípojka. Na začiatku sa realizuje projekt, ktorý sprevádzajú administratívne postupy. Prípojka musí byť verejne prístupná, ukončená v rozvádzači s elektromerom, umiestňuje sa na plot alebo prístupnú vonkajšiu časť domu aby pracovníci energetiky mohli odčítať údaje z elektromera a raz za 10 rokov vymeniť elektromer.
Viac

Dôležitosť dažďovej kanalizácie spočíva v jej schopnosti efektívne odvádzať vodu z mestských oblastí a pozemkov rodinných domov a záhrad. Tento systém tiež prispieva k ochrane kvality vody, pretože zabraňuje odtoku kontaminovaných dažďových vôd do povrchových vôd a vodných tokov.
Viac

Vodovodná prípojka na kľuč

Vodovodná prípojka je úsek potrubia, ktorá spája prívod vody z verejného vodovodu do objektov alebo budov. Pri prácach je nutné postupovať podľa predpísaných technologických postupov, ktoré sú v súlade so zákonom.
Viac

Potrebujete novú plynovú prípojku pre váš dom alebo podnik? Naše spoločnosť je špecializovaná na poskytovanie a inštaláciu plynových prípojok pre rôzne typy budov a objektov.
Viac

Akumulačné nádoby umožňujú zhromažďovať dažďovú vodu zo strechy budovy, čím sa minimalizuje spotreba pitnej vody na záhradné zavlažovanie.
Viac

Dôležitým systémom ako ochrániť rodinné domy alebo iné objekty, je drenáž. Je to systém rúrových vedení, ktoré sú napojené do trativodov alebo vsakovacích systémov. Tieto rúry sú väčšinou z PVC materiálov. Vďaka drážkam v stene rúr vniká voda do zberného systému, nasávajú vodu, ktorá tečie samospádom na učené miesto.
Viac

S.L. CONSTRUCT​

S.L. CONSTRUCT s.r.o.
IČO :48060518
841 06 Bratislavská 49 
Bratislava- Zahorska Bystrica 

Kontakt

Tel : 0901 710 528

S.L. CONSTRUCT, © 2023

Terms of use

Privacy Policy