S.L. CONSTRUCT​

0901 710 528

sloboda@slconstruct.sk

S.L. CONSTRUCT

Múry z debniacich tvárnic

Múry z debniacich tvárnic

Múry z debniacich tvárnic, Debniaca tvárnica, známa aj ako prefabrikovaná betónová tvárnica, je stavebný prvok vyrobený z betónu. Je navrhnutá tak, aby bola ľahká, pevná a jednoducho manipulovateľná. Debniace tvárnice majú typicky hladkú povrchovú vrstvu a majú dutiny vo vnútri, ktoré znížia ich váhu a uľahčia ich spracovanie. Tvárnice majú rôzne využitie v stavebníctve, pri múroch vieme ich funkčnosť použiť na:

Oporný múr z debniacich tvárnic:

Oporný múr z debniacich tvárnic: sa využíva hlavne v miestach kde sa nachádzajú výškové rozdiely alebo potrebujeme zamedziť posuvu svahu a v niektorých prípadoch vie vytvoriť bariéru voči spodnej alebo prívalovej dažďovej vode.

Múr z debniacich tvárnic:

Múr z debniacich tvárnic: jeho použitie sa využíva na ohraničenie pozemkov, jeho umiestnenie môže byť na vstupnej strane pozemku do ktorého sa osádza vstupná brána s bránkou.

Výhodou tohto typu múru je nižšia nákladovosť oproti múrom, ktoré sú vyhotovené z pohľadových tvárnic, nakoľko sa pri realizácii využíva betónová a armovacia výplň dosahuje tento typ múru vysoké statické hodnoty. Ďalšou výhodou tejto DT tvárnice je možnosť úpravy povrchu nanesením omietok alebo rôznych typov kamenných obkladov a taktiež sa dá skombinovať s viacerými druhmi vyplní čo vytvára rôzne vizuálne variácie.

IMG_1296
IMG_2471

Spôsob ukladania

Debniace tvárnice

Debniace tvárnice sa ukladajú na betónový základový pás, ktorého spodná hrana sa nachádza v nezamŕzajúcej hĺbke. Nezamŕzajúcu hĺbku určujú lokálne podmienky v danej oblasti. Pred samotným uložením tvárnic  netreba zabúdať naniesť tekutú hydroizoláciu na povrch základu, ktorá zabráni nasiaknutiu betónovej tvárnice a nevytvorí do budúcnosti žiadne fľaky na povrchu finálnej úpravy múru a 
zabráni degradácií múru a tým sa zvýši jeho životnosť. Hrúbka základového pasu musí byť hrubšia, cca 
o 250 mm väčšia ako je hrúbka tvárnice.

Štandardne sa prvá rada tvárnic musí vyrovnať do roviny aby bola dosiahnutá rovnosť, pri tomto nám pomáhajú nivelačné prístroje a štartovacia murovacia malta . Debniace tvárnice preväzujeme o polovicu alebo tretinu každej tvárnice aby sme dosiahli murársku väzbu. Ako výstuž používame roxory o hrúbkach 6 až 8 mm v prípadoch väčšieho zaťaženia sa použije väčšia dimenzia prútov.


Výstuž sa ukladá vo dvoch smeroch: vodorovne a zvislo. Vodorovné uloženie:  2ks prútov v menšej hrúbke do každého druhého radu tvárnic a zvislé uloženie: 2 – 4ks prútov do každej tvárnice. Pri zvislej výstuži treba dbať aby bol prúd previazaný so základovým pásom múra. Dutiny tvárnic plníme betónovou zmesou. Posledným krokom je nalepenie Krycej platne alebo iným konštrukčným prvkom, ktorý zabráni zatekaniu vody do dutín betónových tvárnic. 

S.L. CONSTRUCT​

S.L. CONSTRUCT s.r.o.
IČO :48060518
841 06 Bratislavská 49 
Bratislava- Zahorska Bystrica 

Kontakt

Tel : 0901 710 528

S.L. CONSTRUCT, © 2023

Terms of use

Privacy Policy