S.L. CONSTRUCT​

0901 710 528

sloboda@slconstruct.sk

S.L. CONSTRUCT

Kanalizácia

Kanalizácia

Kanalizácia je systém, ktorý slúži na odvádzanie a spracovanie odpadových vôd a splaškov. Toto je dôležitá
infraštruktúra v mestách a mestečkách, ktorá zabezpečuje hygienické a bezpečné prostredie pre obyvateľov.
Ako to funguje? Kanalizácia sa skladá z rôznych komponentov, ako sú kanalizačné potrubia a revízne šachty.
Kanalizačné rúry sa inštalujú pod zemou a spojujú jednotlivé domy a budovy s centrálnym kanalizačným
systémom. Znečistené vody z kuchyne, kúpeľne, toalety a iných zdrojov sa zberajú v odpadových potrubí a sú
odvádzané do kanalizačnej siete.

 

Tipy kanalizácií: 


Gravitačná: jedna sa o typ kanalizácie kde odpadová voda tečie svojím prirodzeným spôsobom, treba dávať
pozor, aby uloženie kanalizácie nemalo veľký spád, to môže zapríčiniť upchatie kanalizačného vedenia. 

Tlaková: Tento typ kanalizácie sa využíva vo vnútri objektov a rodinných domov v prípade keď dno vnútornej
kanalizácie je nižšie ako dno verejnej kanalizácie. Systém, ktorý zabezpečuje aby sa odpadová voda dostala v
opačnom smere spádu, využíva tlak, ktorý zabezpečuje čerpacia stanica odpadových vôd. 

Dažďovú vodu: vieme dostať do verejnej kanalizácie spoločne

20210420_134344 2
20210420_134344 2

V prípadoch keď nemáme možnosť napojenia do verejnej sietí kanalizácií vieme sa zbaviť odpadových vôd
pomocou napojenia do žumpy alebo čističky odpadových vôd. V prípade čističky odpadových vôd musíme
myslieť na to aby prečistená voda bola vyvedená do vsakovacieho systému.
Realizujeme: 
 Montáž a oprava kanalizácie
 oprava prasknutého potrubia 
 oprava prevaleného potrubia 
 montáž kanalizačných šachiet
 montáž žúmp
 montáž čističky odpadových vôd

S.L. CONSTRUCT​

S.L. CONSTRUCT s.r.o.
IČO :48060518
841 06 Bratislavská 49 
Bratislava- Zahorska Bystrica 

Kontakt

Tel : 0901 710 528

S.L. CONSTRUCT, © 2023

Terms of use

Privacy Policy